"rise during one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost podczas czyjś czas
  1. rise czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She rose to fame during her time on the sixth series of The X Factor, coming third overall on the show.

    Podobne kolokacje: