ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"right to buy" — Słownik kolokacji angielskich

right to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawy kupić
  1. buy czasownik + right rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For each six shares, they would also get the right to buy stock in the new company after five years at $22 a share.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo