"ridiculous way" — Słownik kolokacji angielskich

ridiculous way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmieszna droga
  1. ridiculous przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It goes to show the ridiculous way some of the neighbors behave.

    Podobne kolokacje: