"ride the way" — Słownik kolokacji angielskich

ride the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojedź na drodze
  1. ride czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So we rode all the way back and nothing followed us.

    Podobne kolokacje:

podobne do "ride the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ride the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne