"ricochet away" — Słownik kolokacji angielskich

ricochet away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rykoszet daleko
  1. ricochet czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The few balls that hit their target merely ricocheted away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo