"rich woman" — Słownik kolokacji angielskich

rich woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bogaczka
  1. rich przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Or maybe you think rich women shouldn't hold down jobs?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo