KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rhythmically vital" — Słownik kolokacji angielskich

rhythmically vital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rytmicznie istotny
  1. rhythmically przysłówek + vital przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    At times it payed its respects, it seemed, to Berg and Janacek (in the rhythmically vital Vivace), but a personal voice also was heard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo