"revolutionary time" — Słownik kolokacji angielskich

revolutionary time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rewolucyjny czas
  1. revolutionary przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There were at least two of them, both laid during revolutionary times to give the Granvilles a way out.