"revise one's opinion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "revise one's opinion" po angielsku

"revise one's opinion" — Słownik kolokacji angielskich

revise one's opinion kolokacja
  1. revise czasownik + opinion rzeczownik = zmienić swoją opinię (na temat czegoś lub kogoś)
    Zwykła kolokacja

    But he had cause to revise his opinion a moment later when they opened the door and went in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo