"reviewed by the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeanalizowany przed Nowymi Czasami
  1. time rzeczownik + review czasownik
    Zwykła kolokacja

    The New York Times did not review any of those novels.

    Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!