"retire from league" — Słownik kolokacji angielskich

retire from league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuść ligę
  1. retire czasownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In December 2009 he confirmed that he was retiring from professional rugby league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo