"resume for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij na nowo przez czas
  1. resume czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So when live races resumed tonight for the first time in 18 months, the expectations were considerably more modest.

    Podobne kolokacje:

podobne do "resume for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "resume for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik