ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"restrict spending" — Słownik kolokacji angielskich

restrict spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogranicz wydatki
  1. restrict czasownik + spending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Democrats want to restrict total spending, which would make it harder to unseat incumbents.

powered by  eTutor logo