"restless woman" — Słownik kolokacji angielskich

restless woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niespokojna kobieta
  1. restless przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His father was alcoholic; his mother, a restless, sometimes dissatisfied woman, who showed her son the healing effects of a good swim.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo