"restaurant design" — Słownik kolokacji angielskich

restaurant design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): restauracja projekt
  1. restaurant rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I backed into restaurant design through construction," he said.

powered by  eTutor logo