"response proves" — Słownik kolokacji angielskich

response proves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź dowodzi
  1. response rzeczownik + prove czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Well, of course they would have been, but the Sword's response to the threat had proven once and for all that he was no tactician.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo