"response leaves" — Słownik kolokacji angielskich

response leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liście odpowiedzi
  1. response rzeczownik + leave czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Their response left you feeling less competent and more helpless.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo