"response illustrates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź ilustruje
  1. response rzeczownik + illustrate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When this happens, the response illustrates the delicate - and difficult -balance that exists between the city and the religious agencies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo