"response confirms" — Słownik kolokacji angielskich

response confirms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź potwierdza
  1. response rzeczownik + confirm czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Sipho's response also confirmed that cultural consumers are not dupes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo