"resort hotel" — Słownik kolokacji angielskich

resort hotel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kurort hotel
  1. resort rzeczownik + hotel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During his time at the International, in the late 1960's, it had become the world's largest resort hotel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo