"reside to come out" — Słownik kolokacji angielskich

reside to come out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkać wyjść
  1. reside czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    I call upon all die-hard Somalialnders, especially those residing in the West to come out in full force and demonstrate against this subversion by the UN and certain Western countries to disintegrate Somaliland,.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo