"require women" — Słownik kolokacji angielskich

require women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj kobiety
  1. require czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Virginia State legislators passed a bill in 2012 requiring women to have an ultrasound before having an abortion.

    Podobne kolokacje: