"represent women" — Słownik kolokacji angielskich

represent women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj kobiety
  1. represent czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The color pink is often used to represent women or young girls.

    Podobne kolokacje: