"represent prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj więźniów
  1. represent czasownik + prisoner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He continued to work as a social worker representing prisoners in Gun Court.

powered by  eTutor logo