"repay money" — Słownik kolokacji angielskich

repay money kolokacja
Popularniejsza odmiana: repay the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spłać pieniądze
  1. repay czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is already under court order to repay the money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo