"repair project" — Słownik kolokacji angielskich

repair project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawa projekt
  1. repair rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The repair project was expected to finish on November 1, 2007.

    Podobne kolokacje: