"renaissance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "renaissance" po angielsku

renaissance

przymiotnik
  1. renesansowy (np. styl w sztuce)
rzeczownik
  1. renesans
    That church was built in the Italian Renaissance. (Ten kościół był zbudowany w czasach włoskiego renesansu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
  1. Renesans, Odrodzenie (jako epoka)
    The Renaissance, spanning the 14th to 17th centuries, was a surge in intellectual development spreading from Florence right across Europe through the universities. (Renesans, obejmujący okres od XIV do XVII wieku, przyniósł gwałtowny rozwój intelektualny, rozprzestrzeniający się od Florencji na całą Europę poprzez uniwersytety.)
    Many magnificent works of art were created during the Renaissance. (Wiele wspaniałych dzieł sztuki zostało stworzonych w czasie Renesansu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo