"remote beach" — Słownik kolokacji angielskich

remote beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odległa plaża
  1. remote przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Following strenuous recovery programs, no tsunami damage can now be seen except in the most remote beaches.

    Podobne kolokacje: