"reminiscent way" — Słownik kolokacji angielskich

reminiscent way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypominająca droga
  1. reminiscent przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We didn't live in a style in any way reminiscent of our origins.

    Podobne kolokacje: