"remarkably clear" — Słownik kolokacji angielskich

remarkably clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle czysty
  1. remarkably przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    His technical explanations of what was involved are remarkably clear.