"remarkable book" — Słownik kolokacji angielskich

remarkable book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykła książka
  1. remarkable przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Perhaps more important, in writing this remarkable book she has achieved something else of real value.

    Podobne kolokacje: