"remain until retiring" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań do przechodzenia na emeryturę
  1. retire czasownik + remain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He remained in this assignment until retiring from the Army in 1954.

    Podobne kolokacje:

podobne do "remain until retiring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "remain until retiring" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne