"remain unaffected" — Słownik kolokacji angielskich

remain unaffected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań nienaruszony
  1. remain czasownik + unaffected przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of the two power sources was completely submerged, but its drive mechanism had remained unaffected.

    Podobne kolokacje: