"remain securely" — Słownik kolokacji angielskich

remain securely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań dobrze
  1. remain czasownik + securely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    All other emergency oxygen remained securely in place.

    Podobne kolokacje: