"remain before joining" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań przed dołączaniem
  1. join czasownik + remain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Finishing his apprenticeship at 17 he remained in the workshop for another three years before joining the army.

    Podobne kolokacje: