"remain amid" — Słownik kolokacji angielskich

remain amid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostawać wśród
  1. remain czasownik + amid przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Laying his finger on the wall map, Leroc pointed to the only black spot that remained amid a spread of yellow.

    Podobne kolokacje: