"reluctant celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niechętna sława
  1. reluctant przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now, he is something of a reluctant celebrity, blinking in the lights.

powered by  eTutor logo