"religious book" — Słownik kolokacji angielskich

religious book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): religijna książka
  1. religious przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As commission, he received a set of religious books from the merchant.

    Podobne kolokacje: