"relevant news" — Słownik kolokacji angielskich

relevant news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotne wiadomości
  1. relevant przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It would be great for readers and followers to get all their relevant news feeds in one place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo