ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release thousands" — Słownik kolokacji angielskich

release thousands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tysiące zwalniające
  1. release czasownik + thousands rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Such groups secure their reputations by releasing thousands of free movies, games, music and software programs on the Internet each year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo