"release spores" — Słownik kolokacji angielskich

release spores kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarodniki zwalniające
  1. release czasownik + spore rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Apothecia survive in the fallen plant debris over winter, releasing spores when the temperature is warm again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo