"release several issues" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj kilka wydań
  1. release czasownik + issue rzeczownik
    Luźna kolokacja

    During its first year it released 3 issues, typically around four pages long.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo