"release secrets" — Słownik kolokacji angielskich

release secrets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajemnice zwalniające
  1. release czasownik + secret rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The site was started in January by Frank Warren, a businessman and self-described "accidental artist" in Germantown, Md., who hit upon the idea of releasing secrets when he wrote one of his own on a postcard and mailed it off to himself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo