ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release scores" — Słownik kolokacji angielskich

release scores kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyniki zwalniające
  1. release czasownik + score rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This season was the first full season where the league released scores from games played.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo