"release proteins" — Słownik kolokacji angielskich

release proteins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): białka zwalniające
  1. release czasownik + protein rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Karumanchi speculated that the placenta released proteins in addition to soluble FLT that were potentially toxic to the mother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo