"release photos" — Słownik kolokacji angielskich

release photos kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęcia zwalniające
  1. release czasownik + photo rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Although customers won't be able to buy the two-seat convertible for months, the company released photos of it long ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo