"release one's breath" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś oddech
  1. release czasownik + breath rzeczownik
    Silna kolokacja

    She released her breath in a warm stream against his skin.

powered by  eTutor logo