ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release millions" — Słownik kolokacji angielskich

release millions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miliony zwalniające
  1. release czasownik + millions rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We release millions of eggs every year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo