"release medicine" — Słownik kolokacji angielskich

release medicine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medycyna zwalniająca
  1. release czasownik + medicine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It will release medicine slowly in the body.

powered by  eTutor logo