"release hundreds" — Słownik kolokacji angielskich

release hundreds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sto zwalniające
  1. release czasownik + hundreds rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was a month ago that the government first voted to release hundreds of Palestinian prisoners.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo